Notariusz Izabela Mierzejewska

Przydatne linki


Krajowa Rada Notarialna
www.krn.org.pl

Rada Izby Notarialnej w Warszawie
www.notariusze.waw.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl

Internetowy System Aktów Prawnych
www.isap.sejm.gov.pl

Wyszukiwarka Ksiąg Wieczystych
www.ekw.ms.gov.pl

Wyszukiwarka podmiotów KRS
www.krs.ms.gov.pl

Elektroniczny KRS
www.ems.ms.gov.pl

Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia
www.rejestry.net.pl

Rejestr testamentów (NORT)
www.rejestry-notarialne.pl

Stosunki małżeńskie w Europie
www.coupleseurope.eu

Dziedziczenie w Europie
www.successions-europe.eu

Poszukiwanie testamentu w Europie
www.arert.eu

Europejski portal e-sprawiedliwość
www.e-justice.europa.eu

Portal informacyjny PREJUS
www.prejus.eu