Notariusz Izabela Mierzejewska

Notariusz


Notariusz Izabela Mierzejewska
Notariusz Izabela Mierzejewska w 1999 roku ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma za sobą prawie dwudziestoletnie doświadczenie w zawodach prawniczych. Przed powołaniem przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza wykonywała zawód radcy prawnego, udzielając pomocy prawnej podmiotom gospodarczym krajowym i zagranicznym, specjalizując się w prawie cywilnym, prawie spółek handlowych, a w szczególności w prawie regulującym obrót nieruchomościami.
Izabela Mierzejewska doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc indywidualną kancelarię prawną Radcy Prawnego oraz pracując w dużej międzynarodowej kancelarii prawnej jako główny komplementariusz i partner zarządzający.
Wiedzę prawniczą zdobywała i pogłębiała na wydziałach prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, m.in. uzyskując tytuł Magistra Legum (LL.M.) oraz na Uniwersytecie w Utrechcie, w Holandii.
W ramach kształcenia w dziedzinach wspomagających prawo obrotu nieruchomościami ukończyła wyższe studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości.
Izabela Mierzejewska włada językiem angielskim i niemieckim.